Economische expansie

Gelegen op één van de voornaamste verkeersassen in Europa beschikt de streek Moeskroen-Komen-Estaimpuis, onder andere met de vlieghaven Lille-Lesquin, het HST-station van Lille, de rivier Leie en de autowegen noord-zuid en oost-west, over alle verbindingsmiddelen die haar binnen het bereik stelt van de grote Europese economische centra.

De textielindustrie, nl. een aan de streek gebonden activiteit van voornaam belang, is er nog steeds goed aanwezig. Nochtans, de industriëlen en beslissingnemende overheden hebben zich in een beleid gestort, gericht op reconversie en diversificatie en dat het te voorschijn komen van ondernemingen bevordert in de sectoren agrovoeding, mechaniek, logistiek en transport, grafische kunsten, postorder, en zelfs dienstenactiviteiten met hoge toegevoegde waarde zoals call-centers, IT-diensten, onderzoekcentra of laboratoria voor analyses.

Dank zij haar talrijke troeven werkt de streek Moeskroen-Komen-Estaimpuis er dagelijks aan om het uitwerken van een aantrekelijk image midden Europa, nl. het imago van een « Regio die slaagt ! ».

-Aantal bedrijventerreinen : 23

-Totaaloppervlakte bedrijventerreinen (in hectaren) : 900

-Antal ondernemingen op die bedrijventerreinen : 400

-Beschikbare oppervlakte bedrijventerreinen (ha) met de nodige voorzieningen : 48,83

-Aantal personen tewerkgesteld op de bedrijventerreinen : 9000

© IEG Intercommunale d'Etude et de Gestion.