Collectief informatie- en sensibilisatieprogramma voor KMO's en zeer kleine ondernemingen

Opdat de ondernemingen een grondige kennis van de voor hen bestemde diensten zouden hebben, worden die door IEG, in samenwerking met andere sociaal-economische partners ( Kamer voor Koophandel, Middenstand "UCM", Invest, Waals orgaan voor beroepsopleiding en werkgelegenheid met name "Le FOREM", O.F.I. - "Office for Foreign Investors", …) een begeleidingsprogramma bezorgd, hetzeij :

- informatieve evenementen om het sensibiliseren van KMO's aan de verscheidene bestaande openbare stimulansen, aan de waaier diensten die door alle economische operators worden aangeboden, de onthaalinfrastructuren, de technologische en economische mutaties ;

- het ontwerpen en uitgeven van informatie- en promotiehulpmiddelen (mailings, brochures, tijdschriften, informatieve panelen, videofilms, ...).

© IEG Intercommunale d'Etude et de Gestion.