Sport-Studies

In het kader van de Sportschool van de stad Moeskroen organiseren wij een paardenafdeling voor de kinderen van de basisschool (derde tot zesde leerjaar) en van het secundair onderwijs (eerste tot vierde leerjaar).

De school stelt een klassieke schoolopleiding voor. Het lesrooster werd aangepast om 4 x 2 sporturen per week in het gekozen vak te kunnen geven.

Het hoofddoel van deze afdeling bestaat erin een kwaliteitsonderwijs te combineren met het beoefenen van de paardensport. Welslagen in de studies is niettemin de eerste bekommernis van dit onderwijs.

Piste Salle de cours
© IEG Intercommunale d'Etude et de Gestion.